MENU

FIND DOCTORS


Name:Ding Jie
Department: Cancer Institute
Title: Associate Professor

 
 
 
Education & Professional Experience  

2013-present Fudan University Shanghai Cancer Center.
2010-2013 State Key Laboratory of Oncogenes & Related Genes, Shanghai Cancer Institute.
2007-2010 Shanghai Cancer Institute, Shanghai Jiaotong University School of Medicine.
M.A. in Oncology.
2003-2007 Nanjing Normal University.
Bachelor degree in Bioscience.

 
 
Specialty  

Non-coding RNA

 
 
Publication  

1、Jie Ding*, Shenglin Huang*, Ying Wang, Qi Tian, Ruopeng Zha, Haibing Shi, Qifeng Wang, Chao Ge, Taoyang Chen, Yingjun Zhao,Linhui Liang, Jinjun Li, Xianghuo He*. Genome-wide screening revealed that miR-195 targets the TNF-α/NF-κB pathway by downregulating IKKα and TAB3 in hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2013 Aug; 58(2): 654-66. 
2、Ding J*, Huang S, Wu S*, Zhao Y, Liang L, Yan M, Ge C, Yao J, Chen T, Wan D, Wang H, Gu J, Yao M, Li J, Tu H, He X*. Gain of miR-151 on Chromosome 8q24.3 Facilitates Tumor Cell Migration and Spreading through Downregulating RhoGDIA. Nat Cell Biol. 2010. 12(4): 390-399.
3、Qiang Gao*, Ying-Jun Zhao*, Xiao-Ying Wang*, Wei-Jie Guo, Song Gao, Lin Wei, Jie-Yi Shi, Guo-Ming Shi, Zhi-Chao Wang, Yuan-Nv Zhang, Ying-Hong Shi, Jie Ding, Zhen-Bin Ding, Ai-Wu Ke, Zhi Dai, Fei-Zhen Wu, Hui Wang, Zhao-Ping Qiu, Zhi-Ao Chen, Zhen-Feng Zhang, Shuang-Jian Qiu, Jian Zhou, Xiang-Huo He, Jia Fan. Activating Mutations in PTPN3 Promote Cholangiocarcinoma Cell Proliferation and Migration and are Associated with Tumor Recurrence in Patients. Gastroenterology. 2014 May; 146(5):1397-407
4、Deshui Jia, Ying Jing, Zhenfeng Zhang, Li Liu, Jie Ding, Fangyu Zhao,Chao Ge, Qifeng Wang, Taoyang Chen, Ming Yao, Jinjun Li, Jianren Gu and Xianghuo He. Amplification of MPZL1/PZR promotes tumor cell migration through Src-mediated phosphorylation of cortactin in hepatocellular carcinoma. Cell Research. 2014. 24, 204-217.
5、Ruopeng Zha, Weijie Guo, Zhenfeng Zhang, Zhaoping Qiu, Qifeng Wang, Jie Ding, Shenglin Huang, Taoyang Chen, Jianren Gu, Ming Yao, and Xianghuo He. Genome-Wide Screening Identified That miR-134 Acts as a Metastasis Suppressor by Targeting Integrin β1 in Hepatocellular Carcinoma. PLoS One. 2014; 9(2): e87665.
6、Yao J, Liang LH, Zhang Y, Ding J, Tian Q, Li JJ, He XH. GNAI1 Suppresses Tumor Cell Migration and Invasion and is Post-Transcriptionally Regulated by Mir-320a/c/d in Hepatocellular Carcinoma. Cancer Biol Med. 2012 Dec; 9(4):234-41.
7、Tian Q,Ling L, Ding J, Zha R, Shi H, Wang Q, Huang S, Guo W, Ge C, Chen T, Li J, He X*. MicroRNA-550a acts as a pro-metastatic gene and directly targets cytoplasmic polyadenylation element-binding protein 4 in hepatocellular carcinoma. PLoS One. 2012. 7(11): e48958.
8、Ying Q, Liang L, Guo W, Zha R, Tian Q, Huang S, Yao J, Ding J, Bao M, Ge C, Yao M, Li J, He X*. Hypoxia-inducible microRNA-210 augments the metastatic potential of tumor cells by targeting vacuole membrane protein 1 in hepatocellular carcinoma. Hepatology. 2011. 54(6): 2064-2075.
9、Lin J, Huang S, Wu S, Ding J, Zhao Y, Liang L, Tian Q, Zha R, Zhan R, He X*. MicroRNA-423 promotes cell growth and regulates G(1)/S transition by targeting p21Cip1/Waf1 in hepatocellular carcinoma. Carcinogenesis. 2011. 32(11):1641-1647.
10、Liang L, Wong CM, Ying Q, Fan DN, Huang S, Ding J, Yao J, Yan M, Li J, Yao M, Ng IO, He X*. MicroRNA-125b suppressesed human liver cancer cell proliferation and metastasis by directly targeting oncogene LIN28B2. Hepatology. 2010.52(5): 1731-1740.
11、Huang S, Wu S, Ding J, Lin J, Wei L, Gu J, He X*. MicroRNA-181a modulates gene expression of zinc finger family members by directly targeting their coding regions. Nucleic Acids Res. 2010. 38(20): 7211-7218.
12、Wu S, Huang S, Ding J, Zhao Y, Liang L, Liu T, Zhan R, He X*. Multiple MicroRNAs Modulate p21Cip1/Waf1 Expression by Directly Targeting Its 3′ Untranslated Region. Oncogene. 2010. 29(15): 2302-2308.
13、Yao J, Liang L, Huang S, Ding J, Tan N, Zhao Y, Yan M, Ge C, Zhang Z, Chen T, Wan D, Yao M, Li J, Gu J, He X*. MicroRNA-30d Promotes Tumor Invasion and Metastasis by Targeting Galphai2 in Hepatocellular Carcinoma. Hepatology. 2010. 51(3): 846-856.
14、Huang S, He X, Ding J, Liang L, Zhao Y, Zhang Z, Yao X, Pan Z, Zhang P, Li J, Wan D, Gu J. Upregulation of miR-23a approximately 27a approximately 24 decreases transforming growth factor-beta-induced tumor-suppressive activities in human hepatocellular carcinoma cells. Int J Cancer. 2008. Aug 15;123(4):972-978.